بوئینگ قاتل همچنان قربانی می‌گیرد/تعداد قربانیان بوئینگ‌های 737 در جهان به 4300 نفر رسید