علیرضا عصار کنسرت‌هایش را برای همدردی با مردم لغو کرد