داستان نویسی " فن " است و درآن روح و جسم با هم حاضر هستند /در داستان نویسی ، قضاوت مخاطب را باید در نظر گرفت
تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 05:22:22


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 47172 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۰:۲۵                 ادبیات و نشر

مدیرعامل انتشارات نظری:

داستان نویسی " فن " است و درآن روح و جسم با هم حاضر هستند /در داستان نویسی ، قضاوت مخاطب را باید در نظر گرفت


ایرانیان_ در گفتار فقط گوش برای شنیدن حاضر است ، اما در داستان چشمی وجود دارد که گوش و ذهن و تفکر و همه وهمه به کار گرفته می شود و زاویه دید ، اساس و ماهیت داستان را شکل می دهد .


داستان نویسی " فن " است و درآن روح و جسم با هم حاضر هستند /در داستان نویسی ، قضاوت مخاطب را باید در نظر گرفت

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،جعفرحاجی کریم نظری نویسنده و  مدیرعامل انتشارات نظری طی سخنانی پیرامون اصول و فنون داستان نویسی  در دبیرستان حضرت زینب "س" بیان داشت:
- داستان نویسی " فن " است و درآن روح و جسم با هم حاضر هستند .
.
- در داستان نویسی ، قضاوت مخاطب را باید در نظر گرفت .
.
- در گفتار فقط گوش برای شنیدن حاضر است ، اما در داستان چشمی وجود دارد که گوش و ذهن و تفکر و همه وهمه به کار گرفته می شود و زاویه دید ، اساس و ماهیت داستان را شکل می دهد .
- داستان باید "ابتدا ، راس و پایان " داشته و در عین حال که ساده باشد ، بایستی : لحن +تکنیک +ساختار را نیز در بر گیرد .
.
- یکی از بهترین راهی که می توان یک انسان را بیدار و وادار به فعال بودن کرد ، همین داستان هاست . ابتدا باید عناصر موضوع داستان را مورد شناسایی قرار داد و جامعه اطراف او را برای مخاطب طراحی کرد.
- ویژگی داستان کوتاه حجم کم آن در مقابل داستان بلند می باشد . اما نتیجه گرا و دارای ثمر بخشی است . .
.
- داستان یعنی حداکثر زندگی در حداقل نوشتار و تصورات ذهنی درعینیت بخشیدن آن در فکر مخاطب بسیار مهم است ، لذا نویسنده باید به عناصر داستان خود نزدیک باشد وآنان را دوست بدارد .
. - ادبیات داستانی و یا به تعبیر دیگر قصه گویی ، پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات آدمی دارد .
- بهتر است ، برای داستان نویسی به گذشته ها نیز رجوع کرد . به سعدی ، داستان در قالب حکایت های گلستان یا بوستان و به مولوی داستان های فلسفی در قالب نظم و به عطار نیشابوری داستان های زیبای اخلاقی و عاشقانه و نظم حماسی به شاهنامه فردوسیکلمات کلیدی


captcha