مستی مرگ
تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 05:08:36


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 47173 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۱:۳۴                 ادبیات و نشر

نوشته ای از : جعفر حاجی کریم نظری

مستی مرگ


ایرانیان_در "مستی مرگ" دگرگونی شديدی به انسان دست می دهد و شدت مرگ بر عمق آدمی غالب می شود و او را در نا آرامی شديد فرو می برد. در واقع اين بدی ها و كنش‌ها با بهترين‌ دوست و نزديك‌ترين كس مثل «مستی» می ماند كه انسان را بی هوش و بی خود مي‌كند.


 مستی مرگ

اخلاق انسان‌ها نسبت به يكديگر متفاوت است، حتی ممكن است دو انسان به هم نزديك، كاملا با يكديگر نقطه نظرات متفاوتی داشته باشند. برخی ها ساليان سال و مدت مديدی با هم دوست هستند و به تمايلات قلبي يكديگر عكس‌العمل بسيار دلچسب نشان مي‌دهند اما با يک اختلاف کوچک تمام خوبی های را به پايان می رسانند. اينجا مرگ خوبی ها فرا مي‌رسد و همه خوشی ها را می بلعد و ديگر جایی براي خوبی ها و خاطرات خوش باقی نمي‌گذارد و دو طرف «مست در بدی» می شوند اين لحظه شبيه «صحنه مرگ» است كه قرآن كريم به «مستی مرگ» تعبير مي‌نمايد.
در "مستی مرگ" دگرگونی شديدی به انسان دست می دهد و شدت مرگ بر عمق آدمی غالب می شود و او را در نا آرامی شديد فرو می برد. در واقع اين بدی ها و كنش‌ها با بهترين‌ دوست و نزديك‌ترين كس مثل «مستی» می ماند كه انسان را بی هوش و بی خود مي‌كند. .
اكنون خوبی ها، نيكی ها و حمايت‌های نزديكان و دوستان خود را مرور كنيم و به ياد داشته باشيم كه هميشه نمی توان با ديگران موافق بود اما لازم نيست كه خودمان را گوشت تلخ كنيم. بدانيم كه تضاد بين دو نفر زمانی بروز مي‌كند كه يكی از آنها خود را محق بداند و در جهت مخالف برود.کلمات کلیدی


captcha