برنامه امروز مدرسه تلویزیونی
تاریخ: ۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت: 11:00:50


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 47373 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۸                 آموزش و پرورش

آموزش از راه دور؛

برنامه امروز مدرسه تلویزیونی


ایرانیان_جدول زمانی آموزش تلویزیونی شبکه‌های چهار و آموزش روز دوشنبه ۱۸ فروردین اعلام شد.


برنامه امروز مدرسه تلویزیونی

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۱۸ فروردین به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩
ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ریاضی پایه ٨
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

 دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.
از ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس بازی و ریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠
ساعت ١۵ درس شیمی٢ پایه۱١
ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه١١
ساعت ۱۶ شیمی پایه١٢
ساعت ۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه١٢
ساعت ١٧ درس حسابان پایه۱۲
ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢
ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک پایه١٢

شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس منطق پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی
ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه١٢ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢ - رشته چهره سازی شاخه کاردانشکلمات کلیدی


captcha