اطلاع رسانی بانک ملی ایران درباره دستور پرداخت ساتنا و پایا به مقصد بانک سپه