ارتباط مستقیم تلفنی با معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر