هر دستاورد عقلی و تجربی که برای جامعه مفید باشد مقبول اسلام است
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 10:34:48


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 50192 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۷:۰۹                 ادبیات و نشر

جعفر حاجی کریم نظری:

هر دستاورد عقلی و تجربی که برای جامعه مفید باشد مقبول اسلام است


ایرانیان_ جعفر حاجی کریم نظری مدیرمسئول انتشارات نظری گفت : آن چیزهایی که از غرب آمده و برای جامعه ، مفید به فایده است و می تواند سازنده باشد ، پذیرش آن مقبول اسلام و عقل است .


هر دستاورد عقلی و تجربی که برای جامعه مفید باشد مقبول اسلام است

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ؛جعفر حاجی کریم نظری در آئین رونمایی کتاب «دین در قالب جامعه‌شناسی» اثر دکتر جمشید میرزایی و دکتر فاطمه خزائی  که در فرهنگسرای رازی ورامین و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برگزار شد به ایراد سخن پرداخت و  گفت:"از نظر خیل عظیمی از جامعه شناسان غربی وقایع و حقایق ، اجتماعی اند و حقایق اجتماعی در بیرون از افرادند و جامعه ، وجودی مستقل از افراد است. هر انسان در جامعه ای متولد می شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می دهد."آنان می گویند:انسان محصول جامعه خویش است و در آن بازتاب پیدا می کند.
وی افزود:الآنه ارتباط گزاره های دینی موجود با جامعه شناسی یک جدل شده و موضع گیری های متفاوتی را به وجود آورده است. برخی عنوان جامعه شناسی دینی را قبول و بعضی نیز بر عدم آن پافشاری می کنند.


نظری ادامه داد:در "جامعه شناسی دین" مذهب را به عنوان یک پدیده اجتماعی می نگرند، مثل خانواده، لذا از قالب یک پدیده اجتماعی مطالعه و بررسی می شود و به منشأ ربوبی آن کاری ندارد.اما در "جامعه شناسی دینی" یعنی شناخت جامعه از طریق مکتب و عقاید ، مورد بررسی قرار می گیرد.


این کارشناس فرهنگی گفت: بنده نمی خواهم جامعه شناسی را از منظر دین و اسلام سبک و سنگین کنم ، همین بس که اسلام عقل را تأیید و به آن تأکید نموده است ، بنابراین هر دستاورد عقلی و تجربی نیز می تواند مورد تأیید اسلام باشد.


وی اظهارداشت:در تعارض میان فضل (علم جدید) با دین، از منظراسلام ، دین شرافت و ارجحیت دارد ، در واقع از نگاه اسلام ، یافته های علمی تا جایی ارزش و اعتبار دارد که متاثر از دین باشد.


نظری ادامه داد: آن چیزهایی  که از غرب آمده و برای جامعه ، مفید به فایده است و می تواند سازنده باشد ، پذیرش آن مقبول اسلام و عقل است .


مدیر مسوول انتشارات نظری در ادامه صحبت های خود گفت : در ارتباط با موارد عنوانی به این مساله خوب توجه کنید ، اگر انسان ها از مکاتب جدا شوند ، به وسیله ی فرهنگ ها به هم پیوند می خورند و چون فرهنگ ها قابلیت تغییر دارند، بدین واسطه جهت گیری های خاص ، شروع می شود و حتماً این تغییرات بر رفتار ها، سیاست ها، خانواده ها و نگرش ها ی اجتماعی اثر می گذارد...
 کلمات کلیدی


captcha