عضويت مدير بانك صنعت و معدن استان سمنان در هيأت خبرگان بانكی و اقتصادی اين استان
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 17:52:30


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 50283 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۰:۱۸                 بانک ، بیمه،بورس

عضويت مدير بانك صنعت و معدن استان سمنان در هيأت خبرگان بانكی و اقتصادی اين استان


ایرانیان_با حكم عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مريم شاهي مدير بانك صنعت و معدن در اين استان سمنان به عضويت هيأت خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي منصوب شد.


عضويت مدير بانك صنعت و معدن استان سمنان در هيأت خبرگان بانكی و اقتصادی اين استان

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، در بخشي از اين حكم آمده است:
"
به موجب اين حكم به مدت دو سال به عضويت هيأت خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي موضوع تبصره ذيل ماده 62 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و همكاري كليه اعضاء هيأت مزبور در انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد."
شايان ذكر است، اين هيأت به منظور حمايت از توليد رقابت پذير و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات بانكي و مالي در هر استان و با حضور يك مدير بانكي به عنوان كارشناس خبره در امور بانكي تشكيل مي شود.کلمات کلیدی


captcha