برگزاری آنلاین مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده بانک پارسیان