پروژه طراحی و پیاده سازی هوش تجاری (BI) آذرماه رونمایی می شود