آیین رونمایی از مجموعه 7 جلدی تازه های نشر در حوزه عفاف و حجاب