شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 10:28:49


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgنیره پیروزبخت در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استانداردو دانشگاه الزهرا(س):
سازمان استاندارد آمادگی استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی را دارد


ایرانیان_رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه الزهرا(س) گفت: قانون جدید سازمان است...

سازمان استاندارد آمادگی استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی را دارد