شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: 20:24:41


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiصدور مجوز برگزاری مجمع بانک خاورمیانه


ایرانیان_بانک مرکزی اولین مجوز برگزاری مجمع برای بانک خاورمیانه و برای سال جاری را صادر کرد تا امکان تصویب صورت های مالی و افزایش سرمایه ۴۳ درصدی از د...

صدور مجوز برگزاری مجمع بانک خاورمیانه


بانک شهر حامی جشنواره فیلم شهر


ایرانیان_دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از حمایت بانک شهر از این جشنواره خبر داد و گفت: جشنواره فیلم شهر مورد استقبال بسیاری از هنرمندان است...

بانک شهر حامی جشنواره فیلم شهر

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در جلسه با هیئت نمایندگان اتاق تهران:
تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست


ایرانیان_مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: تزریق پول در بنگاه‌ها به تنهایی راهگشا نیست و باید تقاضای کل در جامعه را افزایش داد.

تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست