شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت: 12:01:12


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiتخلف در پرداخت سود سهام عدالت


ایرانیان_رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام اینکه بیشتر مشمولان سهام عدالت سود سال مالی ۹۶ را دریافت کرده‌اند، گفت: با اینکه زمان قانونی توزیع سود شرکت‌...

تخلف در پرداخت سود سهام عدالت


تکذیب بدهکاری سهامداران بانک پارسیان


ایرانیان_اطلاعات مالی تمامی سهامداران بانک پارسیان به صورت شفاف و روشن برروی سایتهای رسمی مرجع اطلاعات شرکتهای بورسی قابل دسترسی و رویت است و سهامدارا...

تکذیب بدهکاری سهامداران بانک پارسیان

مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی است


ایرانیان_مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: امروز آخرین مهلت قانونی جهت ارایه اظهارنامه الکترونیکی صاحبا...

امروز آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
ساختار بودجه کشور اصلاح می شود


ایرانیان_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب پذیری کشور اصلاح ساختار بودجه و مالیات در قالب ۲۴ برنامه ک...

ساختار بودجه کشور اصلاح می شود

در جلسه هیات عالی واگذاری مصوب شد:
اولویت های واگذاری وزارت جهاد کشاورزی


ایرانیان_در جلسه هیات عالی واگذاری، اولویت های واگذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین و مقرر شد، در اسرع وقت، اقدامات آماده سازی آنها برای عرضه انجام شود.

اولویت های واگذاری وزارت جهاد کشاورزی