شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت: 00:32:56


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4a1155e2f0d4a23e03651a58806e111b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4119833c6a0fb84834f94706a04e48c4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifرئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست خبری اعلام کرد:
برنامه ریزی برای استخراج 400 میلیون تن ماده معدنی/صادرات آهن اسفنجی/فراخوان محدوده های معدنی


ایرانیان_رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به کاهش چشمگیر خام فروشی و تمرکز بر صادرات مواد معدنی طی 3 سال گذشته گفت: برنامه برداشت 400 میلیون تنی مواد م...

برنامه ریزی برای استخراج 400 میلیون تن ماده معدنی/صادرات آهن اسفنجی/فراخوان محدوده های معدنی

با حضور پررنگ شرکت های خارجی و شرکت های معتبر داخلی؛
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل و صنایع وابسته ایران برگزار می شود


ایرانیان_چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل و صنایع وابسته ایران با حضور پررنگ شرکت های خارجی و شرکت های معتبر داخلی در تاریخ ۱۵ تا...

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل و صنایع وابسته ایران برگزار می شود