شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 14:06:13

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifفرصتی ­­برای صادرات غیرنفتی ایران؛
صادرات ۸۰ درصد فرش دستباف ایران


ایرانیان_رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش ایران پرچم دوم و نماد هویت ایران است و ۸۰ درصد تولیدات صادر می‌شود.

صادرات ۸۰ درصد فرش دستباف ایران

بازدید وزیر صنعت از انبار کالا‌های استراتژیک؛
عرضه کالا‌های احتکاری با قیمت رسمی


ایرانیان_وزیر صنعت گفت: کالا‌های اساسی احتکاری که در چند ماه اخیر ضبط شدند در شبکه توزیع و با قیمت رسمی عرضه می‌شوند.

عرضه کالا‌های احتکاری با قیمت رسمی

در نشست هم اندیشی رحمانی با صاحبان صنایع؛
عبور از شرایط جدید با همراهی بخش خصوصی


ایرانیان_وزير صمت گفت: به بخش خصوصی اعتماد و باور داریم و بدون همراهی با یگدیگر، راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم.

عبور از شرایط جدید با همراهی بخش خصوصی