شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 00:26:07

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifمیدان گازی پارس جنوبی؛
نصب دومین سکوی فاز ۱۴


ایرانیان_دومین سکوی فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی در موقعیت مخزنی خود با موفقیت نصب شد.

نصب دومین سکوی فاز ۱۴

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز؛
نمایشگاه گاز نمونه بارز «شعار ما می توانیم»‌


ایرانیان_شریفی نژاد علت برگزاری نمایشگاه گاز را دامنه و گستردگی این صنعت و این نمایشگاه را با عنوان پیشران اقتصاد کشور به شرط حمایت دانست.

نمایشگاه گاز نمونه بارز «شعار ما می توانیم»‌

نماینده ویژه GECF در نمایشگاه گاز ایران:
تقاضای جهانی گاز 50 درصد تا 2040 افزایش می یابد


ایرانیان_نماینده ویژه مجمع کشورهای صادرکننده گاز، حضور در اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران را فرصتی فوق العاده برای GECF برای ارائه دیدگاه‌های خود در مور...

تقاضای جهانی گاز 50 درصد تا 2040 افزایش می یابد

سخنگوی نمایشگاه گاز ایران پیشنهاد داد:
برگزاری نمایشگاه جهانی صنعت گاز 2020 در ایران


ایرانیان_در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران، برگزاری" نمایشگاه جهانی صنعت گاز" با مشارکت مجامع و سازمان های بین المللی و کشورهای تولید...

برگزاری نمایشگاه جهانی صنعت گاز 2020 در ایران