شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت: 09:32:30


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


معاون امور اعتباری و بانکداری بانک کشاورزی اعلام کرد؛
پگاه شریک ارزشمند اقتصادی بانک کشاورزی


ایرانیان_معاون امور اعتباری و بانکداری بانک کشاورزی گفت: مسئولیت و رسالت اجتماعی نقطه مشترک بانک کشاورزی و صنایع شیر ایران است.

پگاه شریک ارزشمند اقتصادی بانک کشاورزی

به علت دیوان سالاری در وزارت کشاورزی
تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دامی


ایرانیان_دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور: دیوان سالاری (بروکراسی) توزیع در وزارت جهاد کشاورزی عامل تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دام و ط...

تشدید کمبود و گرانی نهاده‌های دامی

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت:
قیمت مرغ جزء قیمت‌های تثبیتی است


ایرانیان_قیمت مرغ جزء قیمت‌های تثبیتی است یعنی ستاد تنظیم بازار مصوب می‌کند قیمت مرغ در یک سقفی تعیین شود.

قیمت مرغ جزء قیمت‌های تثبیتی است