شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت: 12:05:27


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifاز سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت:
اعلام نتايج پانزدهمين مسابقات ملي مهارت


نامه پرس_معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از اعلام نتايج پانزدهمين مسابقات ملي مهارت خبر داد.

اعلام نتايج پانزدهمين مسابقات ملي مهارت

احمدمسجدجامعی دربازدید از کارخانه شیر پگاه:
حفظ دستگاه های اولیه شرکت شیر پاستوریزه و نشانه‌هایی که در این شرکت وجود دارد جزو حافظه تاریخی صنعت شیر در کشور ماست که باید حفظ شود


نامه پرس_عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این مکان نخستین کارخانه شیر پاستوریزه در ایران است اظهار داشت : این کارخانه به لحاظ تاریخی اهمیت زیادی...

حفظ دستگاه های اولیه شرکت  شیر پاستوریزه و نشانه‌هایی که در این شرکت  وجود دارد جزو حافظه تاریخی صنعت شیر در کشور ماست که باید حفظ شود

وزیر کشاورزی خبر داد
تشکیل ستاد توسعه صادرات به روسیه


نامه پرس_وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به ایجاد شرایط ویژه بین اتحادیه اروپا و روسیه، در وزارت جهاد کشاورزی ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به...

تشکیل ستاد توسعه صادرات به روسیه