شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت: 06:30:01


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiطرف‌های برجام فقط ابراز تاسف کرده اند


ایرانیان_رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: طرف‌های برجام به جز ابراز تاسف از اقدام آمریکا در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنی...

طرف‌های برجام فقط ابراز تاسف کرده اند


واکنش ها به گام سوم ایران


ایرانیان_سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا: تعهدات اتحادیه اروپا در توافق هسته‌ای به پایبندی کامل ایران وابسته است.

واکنش ها به گام سوم ایران


نقشه‌راه 25 ساله ایران و چین


وزیر امور خارجه گفتگو با همتای چینی خود در پکن را سازنده توصیف کرده و از پیشنهاد نقشه‌راه 25 ساله برای شراکت جامع راهبردی دو کشور خبر داد.

نقشه‌راه 25 ساله ایران و چین