شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت: 22:48:46


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


دکتر مجیدی در همایش «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» تاکید کرد:
ضرورت تدوین سندی جامع در حوزه کنوانسیون تبعیض علمی و مقابله با آپارتاید


ایرانیان_دبیرکل مجمع مجالس آسیایی (APA) گفت: برای مقابله با آپارتاید نیاز است همه کشورها در عرصه جهانی وارد مذاکره شده و یک سند بین المللی جامع در حوز...

 ضرورت تدوین سندی جامع در حوزه کنوانسیون تبعیض علمی و مقابله با آپارتاید