شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت: 00:55:29


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4a1155e2f0d4a23e03651a58806e111b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4119833c6a0fb84834f94706a04e48c4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gif
پیش ثبت نام پیاده روی اربعین حسینی


متقاضیان شرکت در مراسم اربعین ۹۴ می‌توانند از طریق سامانه سماح به نشانی www. samah. haj. ir برای پیش ثبت نام و اخذ روادید انفرادی یا گروهی اقدام کنند.

پیش ثبت نام پیاده روی اربعین حسینی


افشاگری افسر سعودی از حادثه منا


افسر سعودی اضافه کرد که اگر ایران از درخواست‌ها و حقوق خود کوتاه می‌آمد، بسیاری از مسائل سیاسی و منطقه‌ای عربستان در این حادثه حل‌وفصل می‌شد ،که چنین...

 افشاگری افسر سعودی از حادثه منا

اظهار نظر علی ضیا در مورد حادثه
اینجا از تکریم زائران بیت‌الله خبری نیست/ هوا گرم بود اما حتی آبی به زائران نمی‌دادند/ ما هم متوجه تغییر جو امنیتی عربستان شدیم


این مجری صداوسیما که در مکه حضو دارد، گفت: اینجا از تکریم زائران بیت‌الله خبری نیست/ هوا گرم بود اما حتی آبی به زائران نمی‌دادند/ ما هم متوجه تغییر جو...

اینجا از تکریم زائران بیت‌الله خبری نیست/ هوا گرم بود اما حتی آبی به زائران نمی‌دادند/ ما هم متوجه تغییر جو امنیتی عربستان شدیم