شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶ ساعت: 00:56:39


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4a1155e2f0d4a23e03651a58806e111b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4119833c6a0fb84834f94706a04e48c4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gif
مبلغ ودیعه حج عمره در بانک‌ها


سود ٢٠ درصدی این پول که سال گذشته به مردم واگذار شده است بیش از ١٢٨٠ میلیارد تومان بوده است حج رفتن یا نرفتن، مساله کدام است؟ مساله این است که کسانی...

 مبلغ ودیعه حج عمره در بانک‌ها


اوحدی وزیر حج عربستان را تهدید کرد


رئیس سازمان حج و زیارت در نامه‌ای به وزیر حج عربستان در صورت انجام نگرفتن اقدامات لازم برای اشد مجازات دومامور سعودی وی را به لغو اعزام زائران ایرانی...

اوحدی وزیر حج عربستان را تهدید کرد