شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 07:58:32

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4d45412f3973792c3c01b882f720460b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg
افتتاح و بهره برداری از« ۸ پروژه های شاخص توزیع برق تهران بزرگ/شرکت توزیع برق تهران بزرگ به بیش از 8 میلیون مشترک خدمت رسانی می کند


ایرانیان_مديرعامل شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ گفت: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع برق در خاورمیانه و همچنین بزرگ...

افتتاح و بهره برداری از« ۸ پروژه های شاخص توزیع برق تهران بزرگ/شرکت توزیع برق تهران بزرگ به بیش از 8 میلیون مشترک خدمت رسانی می کند

حجتی در کنگره خانه کشاورز؛
رکورد توسعه روش‌های نوین آبیاری شکسته شد


ایرانیان_وزیر جهاد کشاورزی: از ابتدای سال تاکنون ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری قرار گرفته و رکورد توسعه این طرح شکسته شد...

رکورد توسعه روش‌های نوین آبیاری شکسته شد

با حضور مدیران عامل مپنا و گروه مانی آسیا؛
امضای قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F


ایرانیان_قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F بخش خصوص ایران، با حضور مدیران عامل گروه مپنا و شرکت بین‌المللی گروه مانی آسیا، همزمان با هفدهمین دو...

امضای قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F

در نشست رسانه ای «سندیکای صنعت برق ایران» عنوان شد؛
لزوم همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق/اصلاح اقتصاد برق راهکار عبور از رکود حاکم بر صنعت برق کشور است


ایرانیان_علی بخشی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: صنعت برق یک صنعت ویژه است و به همین دلیل همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در اجرای طر...

لزوم همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت برق/اصلاح اقتصاد برق راهکار عبور از رکود حاکم بر صنعت برق کشور است