شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 12:45:05

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif‍ پیام رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی به چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی؛
شاهد مرگ تدریجی اخلاق و حقیقت در فضای مجازی هستیم/تعامل صحیح با ذینفعان اوج موفقیت روابط عمومی است


ایرانیان_محیط مجازی که در آن روابط عمومی ها باید نقش آفرینی کنند جایی است که قوانین طی زمان تغییر می کند. حفظ اصول اخلاقی در حرفه روابط عمومی در صورت...

شاهد مرگ تدریجی اخلاق و حقیقت در فضای مجازی هستیم/تعامل صحیح با ذینفعان اوج موفقیت روابط عمومی است

رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی:
دشمن امروز به جنگ اقتصادی دامن زده /تنها نسخه‌ای که می‌تواند باعث گذشت از حوادث امروز شود همدلی مردم و مسوولین است/تجمیع کار‌های جزیره‌ای درباره دفاع مقدس


ایرانیان_دبیر اولین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی گفت: ما باید ارزش‌ها را با استفاده از امکانات فضای‌مجازی ترویج دهیم. دشمن امروز به...

دشمن امروز به جنگ اقتصادی دامن زده /تنها نسخه‌ای که می‌تواند باعث گذشت از حوادث امروز شود همدلی مردم و مسوولین است/تجمیع کار‌های جزیره‌ای درباره دفاع مقدس