شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 01:36:05


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgدر دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی:
کتاب سوادآموزی در فضای رسانه ای رونمایی شد


دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی با محوریت خانواده و با حضور دبیر ایرانیان_کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت...

کتاب سوادآموزی در فضای رسانه ای رونمایی شد

‍ پیام رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی به چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی؛
شاهد مرگ تدریجی اخلاق و حقیقت در فضای مجازی هستیم/تعامل صحیح با ذینفعان اوج موفقیت روابط عمومی است


ایرانیان_محیط مجازی که در آن روابط عمومی ها باید نقش آفرینی کنند جایی است که قوانین طی زمان تغییر می کند. حفظ اصول اخلاقی در حرفه روابط عمومی در صورت...

شاهد مرگ تدریجی اخلاق و حقیقت در فضای مجازی هستیم/تعامل صحیح با ذینفعان اوج موفقیت روابط عمومی است