شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: 21:03:59


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiنمایشی از دشمنی آمریکا با سوریه


ایرانیان_مجلس نمایندگان آمریکا طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت سوریه را تصویب کرد. تحریم‌های جدید علیه هر شخص یا نهادی اعمال می شود که بخواهد با بخ...

نمایشی از دشمنی آمریکا با سوریه


دولت فرانسه کوتاه آمد


ایرانیان_پس از گذشت چهار هفته از اعتراضات مردمی در فرانسه، رئیس جمهور این کشور بالاخره به خواسته های معترضان تن داد و مجبور شد نشستی را برگزار و حرف ه...

دولت فرانسه کوتاه آمد

درپی نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده؛
رد همه پرسی مجدد برگزیت


ایرانیان_وزیر خارجه انگلیس: امکان ندارد بر سر خروج کشورش از اتحادیه اروپا همه پرسی دیگری برگزار شود.

رد همه پرسی مجدد برگزیت

رهبر مسلمانان آمریکا:
آمریکا هرگز یک دموکراسی نبوده است


ایرانیان_رهبر مسلمانان آمریکا گفت: آمریکا هرگز دموکراسی نبوده بلکه همیشه به طبقه ثروتمند و قدرتمند تمایل داشته است.

آمریکا هرگز یک دموکراسی نبوده است