شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 00:10:42


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifدکتر محمودی بختیاری در نشست انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی؛
خودباختگی فرهنگی"مهمترین کمینگاه دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ و تمدن ایرانی است


ایرانیان_دکتر علیقلی محمودی بختیاری،رئیس سابق دانشکده ابوریحان بیرونی و استاد مدعو در دانشگاه های یوتا و کلمبیا،پژوهشگر و مولف در زمینه تاریخ،فرهنگ و...

خودباختگی فرهنگی"مهمترین کمینگاه دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ و تمدن ایرانی است

انتشار فراخوان ثبت نام در رویداد بزرگ «تکانه»؛
ایده های نو و خلاق به اشتراک گذاشته می شوند


ایرانیان_فراخوان ثبت نام رویداد «تکانه» كه با حضور ٩٠ چهره برجسته در حوزه هاي مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و کارآفرینی در اسفندماه سال...

ایده های نو و خلاق به اشتراک گذاشته می شوند

جنگ نرم و گفتمان فرهنگی انقلاب در نشست روز روشنایی بررسی شد
مقابله دشمنان با انقلاب، نشانه قدرت آن است


ایرانیان_در نشست روز روشنایی فرهنگسرای انقلاب اسلامی که به تبیین «گفتمان فرهنگی انقلاب و راه های مقابله با جنگ نرم» اختصاص داشت، علاء قبیسی، کارشناس ر...

مقابله دشمنان با انقلاب، نشانه قدرت آن است


پیامک صوتی