شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 13:13:08

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifمهندس الویری در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار شد:
استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش شوراها


ایرانیان_مهندس الویری با ارسال نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما، ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش شوراها و یادآوری وظایف شورای عالی استان ها و سازمان...

استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آموزش شوراها

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استانها:
صنعت گردشگری از نبود سرمایه گذار و بی مدیریتی رنج می برد/ تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان اهر


ایرانیان_بهبود جعفری در تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان اهر گفت: این شهرستان علی رغم دسترسی نزدیک به مرکز استان و داشتن مراکز تاریخی زیاد...

صنعت گردشگری از نبود سرمایه گذار و بی مدیریتی رنج می برد/ تشریح ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان اهر

نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها:
دولت شرایط سختی برای بنادر ایجاد كرده است/ ضرورت حمایت دولت از تجار برای عبور از بحران اقتصادی


ایرانیان_دریانور با بیان اینکه دونوع تحریم داریم گفت: خود تحریمی بیش از تحریم بیرونی به اقتصاد کشور ضربه می زند چرا که با قوانین دست و پاگیر جلو صادرا...

دولت شرایط سختی برای بنادر ایجاد كرده است/ ضرورت حمایت دولت از تجار برای عبور از بحران اقتصادی

حرکت به سمت شرايط پايدار؛
تولید بیش از ۹۸ درصد دارو در کشور


ایرانیان_قائم مقام وزیر بهداشت: حدود ۹۸ و ۷ دهم درصد داروهایمان را از نظر عددی و ۷۰ درصد را از لحاظ ارزش ریالی در داخل کشور تولید می‌شود.

تولید بیش از ۹۸ درصد دارو در کشور