شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت: 00:29:29


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4a1155e2f0d4a23e03651a58806e111b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4119833c6a0fb84834f94706a04e48c4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifسرداررادان:
ناجا دارای کارکردهای اجتماعی هم هست و نمی‌تواند محدود و محصور به زمان شود/برگزاری نخستین همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی


ایرانیان_سردار رادان گفت:ناجا از جمله نهادهایی است که بیشترین ارتباط رابا مردم دارد وغیرازاینکه نیرویی مسلح محسوب می‌شود دارای کارکردهای اجتماعی هم هس...

ناجا دارای کارکردهای اجتماعی هم هست و نمی‌تواند محدود و محصور به زمان شود/برگزاری نخستین همایش ناجا و تمدن نوین اسلامی

با اجراي طرح هاي آب و خاک کشور؛
تحولی بزرگ در حوزه کشاورزي و اشتغال


ایرانیان_جلسه ارزیابی روند اجرای طرح‌های بزرگ آب و خاک در سه استان کشور، عصر شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

تحولی بزرگ در حوزه کشاورزي و اشتغال

در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه؛ ​
اغتشاشات اخیر منشا خارجی و منطقه‌ای داشت


ایرانیان_سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اغتشاشات هفته‌های گذشته در برخی نقاط را فتنه دشمنان منطقه‌ای و بین المللی ملت ایران خواند که سعی داشتند با فرصت طلب...

اغتشاشات اخیر منشا خارجی و منطقه‌ای داشت