شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 04:10:44


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehiمدیریت بحران از شجاعت تا پرداخت هزینه


کرونا با اقدامات محدودی مانند کاستن از ساعات کاری کارکنان و تعطیلی درصد پایینی از مشاغل و مراکز خطرساز، آن‌هم بدون نظارت مستمر و مؤثر قابل مدیریت نیست...

مدیریت بحران از شجاعت تا پرداخت هزینه

روحانی:
ضربه سیاسی به برجام را تحمل نمی کنیم


ایرانیان_رئیس جمهور با اشاره به نشست روز گذشته سازمان ملل گفت: ما ضربه سیاسی به برجام را تحمل نمی کنیم و اقدام قاطع خود را در این زمینه نشان خواهیم دا...

 ضربه سیاسی به برجام را تحمل نمی کنیم