شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 13:25:47

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifدر جلسه امروز هیئت دولت؛
روحانی:13 آبان امسال، روز کلید زدن استحکام نظام بود/ آمریکایی ها اهدافی را دنبال می‌کردند که هیچ‌وقت به آن نخواهند رسید


ایرانیان_رئیس جمهور گفت: کاخ نشینان کاخ سفید فکر می‌کردند ۱۳ آبان پایان نظام جمهوری اسلامی را کلید می‌زنند، در حالی که روز کلیدزدن استحکام نظام بود.

روحانی:13 آبان امسال، روز کلید زدن استحکام نظام بود/ آمریکایی ها اهدافی را دنبال می‌کردند که هیچ‌وقت به آن نخواهند رسید

روحانی در پایان نشست سران سه‌قوه:
ملت ایران بار دیگر با استقامت و ایستادگی خود نقشه ها و توطئه‌های آمریکایی‌ها را نقش بر آب کردند/ هیات حاکمه آمریکا به دنبال فشار بر مردم ایران است


ایرانیان_رئیس جمهور در پایان نشست مشترک سران سه قوه تاکید کرد: مردم ایران یکبار دیگر با استقامت و ایستادگی خود، نقشه ها و توطئه های آمریکایی ها را که...

ملت ایران بار دیگر با استقامت و ایستادگی خود نقشه ها و توطئه‌های آمریکایی‌ها را نقش بر آب کردند/ هیات حاکمه آمریکا به دنبال فشار بر مردم ایران است