شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت: 02:32:47


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1c802c7531a190d1fc2654765e873311.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


باحضور نمایندگان معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری؛
شبکه نظارت روستایی استان قم افتتاح و راه اندازی شد


ایرانیان_جلسه هم اندیشی اعضای شبکه نظارت روستایی استان قم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندس نخعی مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه رو...

شبکه نظارت روستایی استان قم افتتاح و راه اندازی شد


ملت هوشیار ایران فریب دشمن را نمی خورد


ایرانیان_رئیس جمهور گفت: دشمنان تصور می‌کردند با ضربه به برجام می‌توانند نظام ایران را از بین ببرند اما ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب دشمنان را...

ملت هوشیار ایران فریب دشمن را نمی خورد