شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 18:04:20


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehiروز خبرنگار يا روز مردم؟


ایرانیان_اگر مي‌خواهيم ازحوزه خبرنگاري حمايت کنيم، بايد احساس آزادي و امنيت شغلي را در آنان زنده نگهداريم تا اين صاحبان قلم، در خط مقدم جبهه سازندگي و...

روز خبرنگار يا  روز مردم؟

یادداشتی از محمد سپهر، مدیر روابط عمومی ایمیدرو به مناسبت روز خبرنگار
اقتصاد زنده جوامع، حاصل رسانه پویا


ایرانیان_در آستانه روز خبرنگار هستیم، روزی که یادآور زحمات ارزشمند جامعه فرهنگی خبر و اطلاع رسانی است. رسانه را به درستی رکن چهارم دموکراسی نام نهاده...

اقتصاد زنده جوامع، حاصل رسانه پویا

یادداشت مدیر روابط عمومی چادرملو به مناسبت روز خبرنگار؛
تحول در دنیای روزنامه نگاری


مدیر روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بمناسبت روز خبرنگار پیامی فرستاد.

تحول در دنیای روزنامه نگاری

پیام دکتر کسری غفوری، مدیرعامل فولاد خراسان به مناسبت روز خبرنگار:
ضرورت های روز در تعامل حرفه ای و تفاهم صنعت و رسانه


17 مرداد در تقویم رسمی کشور به نام خبرنگاران به عنوان دیدبانان توسعه جامعه و مبشّران آگاهی جامعه نامیده شده و فرصتی است برای قدردانی از اصحاب خبر و رس...

ضرورت های روز در تعامل حرفه ای و تفاهم صنعت و رسانه