شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: 11:52:48

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gif
«شب عید» میهمان دهه کرامت از شبکه یک


ایرانیان_مجموعه «شب عید» قصه‌های زائران حرم ثامن الحج (ع) است، افرادی که با نیات مختلف در شب ولادت امام بزرگوارمان خودشان را به آستان ملکوتی پیشوای هش...

«شب عید» میهمان دهه کرامت از شبکه یک


مجری ۲۰۱۸ به ۱۴۵۲ می‌رود


ایرانیان_مجری توانمند برنامه ۲۰۱۸ شبکه سه، امروز مهمان ویژه برنامه "بشارت ۱۴۵۲" شبکه قرآن و معارف سیما می‌باشد.

مجری ۲۰۱۸ به ۱۴۵۲ می‌رود


تدوین فرهنگ جامع تلویزیونی


ایرانیان_به منظورارتقاء برنامه های حوزه بسیج، تبیین برنامه ای جامع در زمینه نهادینه سازی فرهنگ بسیج در دستور کار مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما قرار...

تدوین فرهنگ جامع تلویزیونی