شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت: 10:10:41


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgدر نشست «گفتمان فرهنگی انقلاب» با موضوع «جشنواره فیلم فجر» عنوان شد؛
جشنواره فیلم فجر هویت خود را فراموش کرده است/ جشنواره به فضای خوشگذراني تبديل شده / وابستگي جشنواره به دولت منجر به اعمال سليقه مديران شده است/ جشنواره فجر در طول یک ماه برگزار شود


ایرانیان_اولین نشست «گفتمان فرهنگی انقلاب» با موضوع «بررسی کارنامه جشنواره فیلم فجر» با حضور محمود گبرلو، بهروز افخمی، محمدتقی فهیم، شاهین امین و محمد...

جشنواره فیلم فجر هویت خود را فراموش کرده است/ جشنواره به فضای خوشگذراني تبديل شده / وابستگي جشنواره به دولت منجر به اعمال سليقه مديران شده است/ جشنواره  فجر در طول یک ماه برگزار شود


لوگوی "سمفونی نهم" رونمایی شد


ایرانیان_لوگوی فیلم سینمایی "سمفونی نهم"، آخرین ساخته محمدرضا هنرمند که در بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، رونمایی شد.

لوگوی "سمفونی نهم" رونمایی شد