شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 07:54:55


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgدر پانصد و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران مطرح شد
کورش جاهد: کارگردان به جای دستمایه گزنده و تلخ با درون مایه طنز، نمادپردازی و قصه پردازی پیام فیلم را منتقل می کند


ایرانیان_فیلم سینمایی «ژن خوک» به کارگردانی سعید سهیلی عصریکشنبه 29 اردیبهشت پس از اکران در فرهنگ سرای ارسباران با حضور سعید سهیلی کارگردان و ابراهیم...

کورش جاهد: کارگردان به جای دستمایه گزنده و تلخ با درون مایه طنز، نمادپردازی و قصه پردازی پیام فیلم را منتقل می کند