شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 07:54:11

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4d45412f3973792c3c01b882f720460b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg
نهادهایی هستند که اثری از نتایج کارشان در جامعه دیده نمی‌شود، اما بودجه‌های کلان دریافت می کنند/برگزاری جشن بهاری با نام «تهران شهر هنر» در خانه هنرمندان


ایرانیان_مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان گفت: نهادهایی هستند که اثری از نتایج کارشان در جامعه دیده نمی‌شود، اما بودجه‌های خیلی زیادی دارند و در...

نهادهایی هستند که اثری از نتایج کارشان در جامعه دیده نمی‌شود، اما بودجه‌های کلان دریافت می کنند/برگزاری جشن بهاری با نام «تهران شهر هنر» در خانه هنرمندان

در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برپاست
«گلچوب»باغی از گل های بازیافتی


ایرانیان_«گلچوب» نمایشگاهی از هنر بازیافت با تابلوهای محمدمهدی حکیم الهی از دوم اسفند در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برپاست.

«گلچوب»باغی از گل های بازیافتی