شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 22:31:58


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifمهران رنجبر:
«شوایک» نیمی گروتسک، نیمی تراژدی


ایرانیان_مهران رنجبر که این روزها در نقش وانک در نمایش «شوایک» روی صحنه رفته است، درباره نقش خود گفت: «شوایک» نمایشی عجیب و غریب است. در 60 دقیقه اول...

«شوایک» نیمی گروتسک، نیمی تراژدی

در نشست خبری« نکوداشت هفته خوشنویسی عنوان شد؛
«آشوب‌گری»‌ و «فرمایش‌ناپذیری»از ویژگیهای هنراست/وجود ۲۰ هزار فارغ‌التحصیل خوشنویسی/ضوابط راه‌اندازی شعبه‌های جدید انجمن خوشنویسان ایران


ایرانیان_غلامحسین امیرخانی گفت:خوشنویسی یکی از جاذبه‌های موزه‌های بزرگ دنیا است اما متأسفانه ما به عنوان یکی از پایه‌گذاران فرهنگ، در این موضوع ضعیف ع...

«آشوب‌گری»‌ و «فرمایش‌ناپذیری»از ویژگیهای هنراست/وجود ۲۰ هزار فارغ‌التحصیل خوشنویسی/ضوابط راه‌اندازی شعبه‌های جدید انجمن خوشنویسان ایران


پیامک صوتی