شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: 11:50:34

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifمومنی‌شریف به مناسبت برگزاری دو نمایشگاه با موضوع «حج»:
«حج» نمایش توحید و تجسم یگانگی الهی است


ایرانیان_رئیس حوزه هنری در آستانه آیین عبادی حج گفت: مراسم «حج» به عنوان فریضه الهی، تجسم یگانگی و توحید است و همواره مورد توجه هنرمندان قرار دارد.

«حج» نمایش توحید و تجسم یگانگی الهی است

مومنی‌شریف در آیین اختتامیه جشنواره حقوق بشر آمریکایی:
رسانه‌های متعهد، دشمنان حقوق بشر را معرفی کنند


ایرانیان_رئیس حوزه هنری درباره حقوق بشر آمریکایی گفت: در هر جایی که فهرستی از بدی وجود داشته باشد نام آمریکا و متحدانش به چشم می‌خورد، اما علت ماندگار...

رسانه‌های متعهد، دشمنان حقوق بشر را معرفی کنند