شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 02:39:54


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


سید مجتبی موسوی:
سفره مجسمه سازان کوچک شده است


ایرانیان_در دومین سلسله گفت وگو بر مدار مجسمه سید مجتبی موسوی در گفت وگو با روح الله شمسی زاده درباره مجسمه گفت.

سفره مجسمه سازان کوچک شده است

آغاز نخستین رویداد موسیقی حوزه هنری در سال 99؛
فراخوان ترانه و تصنیف منتشر شد


ایرانیان_مرکز موسیقی حوزه هنری با هدف تولید آثار موسیقی درخور و دارای غنای محتوایی، فراخوان ترانه و تصنیف را منتشر کرد.

فراخوان ترانه و تصنیف منتشر شد