شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 19:23:53


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpg
17 میلیون نفر شب اقامت در کشور ثبت شد


ایرانیان_رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: براساس آمارها، 17 میلیون نفر شب اقامت از 28 اسفند 97 تا سوم فروردین 98 در کشور ثبت شده که...

17 میلیون نفر شب اقامت در کشور ثبت شد

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران:
هنر سینما به عنوان ابزار قوی می تواند در حوزه دیپلماسی عمومی و تسهیل کننده ارتباط میان ملت ها موثر باشد


ایرانیان_سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به موضوع گردشگری فرهنگی و سفرهایی که با انگیزه های فرهنگی صورت می گیرد، اظهارداشت: برگزاری جشنو...

هنر سینما به عنوان ابزار قوی می تواند در حوزه دیپلماسی عمومی و تسهیل کننده ارتباط میان ملت ها موثر باشد