شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: 19:56:06


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi17 میلیون نفر شب اقامت در کشور ثبت شد


ایرانیان_رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: براساس آمارها، 17 میلیون نفر شب اقامت از 28 اسفند 97 تا سوم فروردین 98 در کشور ثبت شده که...

17 میلیون نفر شب اقامت در کشور ثبت شد