شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 01:49:01


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgرئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران:
هنر سینما به عنوان ابزار قوی می تواند در حوزه دیپلماسی عمومی و تسهیل کننده ارتباط میان ملت ها موثر باشد


ایرانیان_سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به موضوع گردشگری فرهنگی و سفرهایی که با انگیزه های فرهنگی صورت می گیرد، اظهارداشت: برگزاری جشنو...

هنر سینما به عنوان ابزار قوی می تواند در حوزه دیپلماسی عمومی و تسهیل کننده ارتباط میان ملت ها موثر باشد

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برگزار می‌کند:
کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران


ایرانیان_این کارکاه با مشارکت کمیته ملی موزه‌های ایران، برای نخستین بار از طرف شورای بین‌المللی موزه‌ها در کشور برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی مدیریت موزه در زمان بحران

در نشست تخصصی گردشگری با عنوان "گردشگری در آینه ری" مطرح شد؛
لزوم تدوین کتابی جامع با محور تاریخ، تمدن، مشاهیر و ظرفیت های ویژه ری/ گردشگری می تواند فرهنگ ما را در مقابل سایر فرهنگ ها به رخ کشد/ ری، عصاره تاریخی ایران و تهران است / رونق صنعت گردشگری می تواند موجب وفاق ملی شود


ایرانیان _نشست تخصصی گردشگری با عنوان "گردشگری در آینه ری" روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 97 به همت کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران،ری...

لزوم تدوین کتابی جامع با محور تاریخ، تمدن، مشاهیر و ظرفیت های ویژه ری/ گردشگری می تواند فرهنگ ما را در مقابل سایر فرهنگ ها به رخ کشد/ ری، عصاره تاریخی ایران و تهران است / رونق صنعت گردشگری می تواند موجب وفاق ملی شود

دکتر مجید پازوکی دبیر همايش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان:
محور اصلی همايش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان، تمرکز بر روی مفاخر تاریخی ماست


ایرانیان_دکتر مجید پازوکی دبیر همايش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان گفت: محور اصلی همايش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان، تمرکز بر روی مفاخر تاریخی...

محور اصلی همايش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان، تمرکز بر روی مفاخر تاریخی ماست