شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت: 17:52:28

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifدر مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
مجموعه گردشگری، تفریحی و اقامتی اکوپلا زا در کرج کلنگ زنی شد


ایرانیان_عملیات ساخت مجموعه گردشگری، اقامتی، تفریحی اکو پلازا در شهرستان کرج در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی...

مجموعه گردشگری، تفریحی و اقامتی اکوپلا زا در کرج کلنگ زنی شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به استان سیستان و بلوچستان خواستار شد
افزایش همکاری های بین دستگاه های مختلف برای توسعه گردشگری


ایرانیان_معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به استان سیستان و بلوچستان ضمن شرکت در نشست شورای راهبردی گردشگری ای...

افزایش همکاری های بین دستگاه های مختلف برای توسعه گردشگری

به همت معاونت گردشگری؛
روز ملی پرنده نگری برگزار می شود


ایرانیان_روز ملی پرنده نگری به همت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ 4 آذرماه در محل خانه طبیعت گردی ایران در مجموعه ف...

روز ملی پرنده نگری برگزار می شود

معاون گردشگری در جمع جامعه هتلداران کشور:
شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری را حفظ کنید


معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جمع اعضای هیات رییسه جامعه هتلداران کشور بر حفظ شاخصه رقابت پذیری صنعت گردشگری کشور به عنوا...

شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری را حفظ کنید