شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت: 14:46:03


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/933a850dc83ab25801cb6d66fcad2b9c.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgثبت نام کنکور آغاز شد
شرایط و ضوابط شرکت در آزمون‌ سراسری‌


ایرانیان_با شروع ثبت نام کنکور، شرایط و ضوابط شرکت در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۸ برای‌ پذیرش در رشته‌های با آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام ش...

شرایط و ضوابط شرکت در آزمون‌ سراسری‌

پیام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر؛
فرهنگ پوشش از گذشته تا بدین روزگار، شاخصه ی شان و شخصیت فردی و مرتبت و منزلت اجتماعی


ایرانیان_مجموعه البسه و فرهنگ پوشش است که از گذشته تا بدین روزگار، پیوسته، شاخصه ی شان و شخصیت فردی و مرتبت و منزلت اجتماعی در شمار آمده است. این دست‌...

فرهنگ پوشش  از گذشته تا بدین روزگار، شاخصه ی شان و شخصیت فردی و مرتبت و منزلت اجتماعی

پیام وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی به هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر؛
نگاه باورمند ایرانیان خداجو در پیش و پس از اسلام افزون بر عفاف، همواره به‌دنبال زیبایی و تناسب فرهنگی-ملی پوشش بوده‌است


ایرانیان_ننگاه باورمند ایرانیان خداجو در پیش و پس از اسلام افزون بر عفاف، همواره به‌دنبال زیبایی و تناسب فرهنگی-ملی پوشش بوده‌است و همین نگاه است که ط...

نگاه باورمند ایرانیان خداجو در پیش و پس از اسلام افزون بر عفاف، همواره به‌دنبال زیبایی و تناسب فرهنگی-ملی پوشش بوده‌است