شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 02:35:46

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifروایت مجریان زن تلویزیون از دیدار با رهبر انقلاب :
توصیه های رهبر معظم انقلاب به مجریان زن تلویزیون


ایرانیان_در حاشیه مراسم اهدا تقریظ رهبر معظم انقلاب برکتاب فرنگیس به راوی این کتاب ارزشمند، تعدادی از مجریان زن تلویزیون با رهبر معظم انقلاب دیدار و گ...

توصیه های رهبر معظم انقلاب به مجریان زن تلویزیون

دکتر علی اکبر جلالی:
برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی اولین گام معرفی فعالان حوزه یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی یونسکو در کشور است


ایرانیان_دکتر علی اکبر جلالی؛ "برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی اولین گام معرفی فعالان حوزه یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی یونسکو در کشور است"

برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی اولین گام معرفی فعالان حوزه یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی یونسکو در کشور است