شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: 10:50:07

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifمرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می کند:
شهروندان با آزمایش های ساده فیزیک آشنا می شوند


ایرانیان_مرکز علوم و ستاره شناسی تهران نشست باشگاه فیزیک را با ارایه جدیدترین اخبار فیزیک و اجرای آزمایش های ساده فیزیکی برای شهروندان برگزار می کند....

شهروندان با آزمایش های ساده فیزیک آشنا می شوند

شجاع پوریان در هشتمین جلسه شورای مدیران و معاونین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد؛
توسعه همکاری ها با سازمان آتش نشانی و استفاده از تریبون سازمان میادین در جهت فرهنگ سازی و آموزش شهروندان


ایرانیان_هشتمین جلسه شورای مدیران و معاونین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به میزبانی منطقه 10 برگزار شد.

توسعه همکاری ها با سازمان آتش نشانی و استفاده از تریبون سازمان میادین در جهت فرهنگ سازی و آموزش شهروندان

با حضور مدیر عامل سازمان نوسازی و شهردار منطقه 18:
بررسی راهکارهای تسریع در روند اجرایی پیشروترین پروژه مسکن امید؛ "بهاران شرقی"


ایرانیان_راهکارهای رفع موانع نوسازی و تسریع در روند اجرایی پروژه نوسازی "بهاران شرقی" به عنوان پیشروترین پروژه مسکن امید در جلسه ای با حضور مدیرعامل س...

بررسی راهکارهای تسریع در روند اجرایی پیشروترین پروژه مسکن امید؛ "بهاران شرقی"