شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 14:03:37

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifدر آیین افتتاحیه طرح حیات شبانه شهرمطرح شد:
سیف:طرح حیات شبانه در صدد است تا با رویکرد تسهیل گری شهروندان، فضایی فراهم کند /خسرو آبادی :این طرح می تواند در احیا شب های تهران موثر باشد


ایرانیان_سیف رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت:طرح حیات شبانه در صدد است تا با رویکرد تسهیلگری شهروندان، فضایی فراهم کند تا ضمن حضور هنرمندان،زمینه...

سیف:طرح حیات شبانه در صدد است تا با رویکرد تسهیل گری شهروندان، فضایی فراهم کند /خسرو آبادی :این طرح می تواند در احیا شب های تهران موثر باشد

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در برنامه زنده تلویزیونی روی خط خبر:
تا به امروز 1 متر مربع زمین از طرف دستگاه های دولتی برای تحقق برنامه مسکن امید تهران واگذار نشده است


ایرانیان_مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در برنامه زنده تلویزیونی روی خط خبر از امتناع دستگاه های دولتی برای معرفی زمین به منظور اجرای برنامه مسکن ام...

تا به امروز 1 متر مربع زمین از طرف دستگاه های دولتی برای تحقق برنامه مسکن امید تهران واگذار نشده است

در شش ماهه نخست سال جاری در منطقه 17صورت گرفت:
پاسخگویی به 393پیام شهروندی در سامانه 1888


ایرانیان_محمد حسن مقدسی رییس اداره بازرسی شهرداری منطقه 17 از پاسخگویی به 393پیام شهروندی ثبت شده در سامانه 1888 و رسیدگی نهایی به 77درصد از این پیامه...

پاسخگویی به 393پیام  شهروندی در سامانه 1888