شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت: 20:50:26


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


در راستای تحقق شعار "تهران شهری برای همه" صورت می گیرد؛
همایش دوچرخه سواری خانوادگی در منطقه 10


ایرانیان_با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه همایش دوچرخه سواری خانوادگی با حضور آحاد مختلف شهروندان و مدیران شهری...

همایش دوچرخه سواری خانوادگی در منطقه 10