شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 07:39:44

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifبه مناسبت فرا رسيدن روز عرفه و عيد سعيد قربان
دام بهداشتی در شمال تهران عرضه می شود


ایرانیان_به مناسبت فرا رسيدن روز عرفه و عيد سعيد قربان یک هزار راس دام بهداشتی در شمال تهران به شهروندان متقاضي انجام این سنت نبوي ، عرضه می شود.

دام بهداشتی در شمال تهران  عرضه می شود

در آستانه فرا رسیدن "عید سعید قربان" راه اندازی شد؛
"جایگاه عرضه بهداشتی دام" در ورودی غربی پایتخت


ایرانیان_شهردار منطقه 21 از استقرار "جایگاه عرضه بهداشتی دام" همزمان با "روز عرفه و عید سعید قربان"، با هدف عرضه و ذبح بهداشتي دام و همچنین کنترل و نظ...

"جایگاه عرضه بهداشتی دام" در ورودی غربی پایتخت

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می کند:
شهروندان با آزمایش های ساده فیزیک آشنا می شوند


ایرانیان_مرکز علوم و ستاره شناسی تهران نشست باشگاه فیزیک را با ارایه جدیدترین اخبار فیزیک و اجرای آزمایش های ساده فیزیکی برای شهروندان برگزار می کند....

شهروندان با آزمایش های ساده فیزیک آشنا می شوند