شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 08:45:25

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif
فضاهای گفتمانی شهر توسعه می یابد


ایرانیان_فضاهای گفتمانی شهر با اجرای نشست های گفتگو در شهر(کتابخانه انسانی ) با هدف توسعه روابط اجتماعی و درک متقابل بین شهروندان در بوستان نیاوران اج...

فضاهای گفتمانی شهر توسعه می یابد


افزایش تولید محتوا در شبکه نمایش خانگی


ایرانیان_نشست مشترک دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری با فعالانکارخانجات تکثیر، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان حوزه نمایش خانگی، پیرامون ب...

افزایش تولید محتوا در شبکه نمایش خانگی

در جلسه ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی:
بررسی ابعاد اجرایی پروژه طرح توسعه و ساماندهی محور شهری راه آهن تهران-تبریز "محور نیلوفری"


ایرانیان_در جلسه ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای اجرایی شدن پروژه طرح توسعه و ساماندهی محور شهری راه آهن تهران-تبریز "محور نیلوفری" که...

بررسی ابعاد اجرایی پروژه طرح توسعه و ساماندهی محور شهری راه آهن تهران-تبریز "محور نیلوفری"

شهردار تهران:
4اصل عدالت، شفافیت، مشارکت و پاسخگویی مبنای اصول مدیریتی ام است/طلب های شهرداری از دولت با بدهی های بانکی تهاتر می شود/ هوشمندسازی آبیاری فضای سبز شهری در برنامه است


ایرانیان_ افشانی شهردار تهران ؛با بیان اینکه اصول مدیریتی مبنای عمل من بر چهار اصل استوار است، گفت: اول مشارکت که لازمه هر گونه توسعه و پیشرفت، مشارکت...

  4اصل عدالت، شفافیت، مشارکت و پاسخگویی مبنای اصول مدیریتی ام است/طلب های شهرداری از دولت با بدهی های بانکی تهاتر می شود/ هوشمندسازی آبیاری فضای سبز شهری در برنامه است

با اجرای طرح ضربتی
کارتن خواب های شمال تهران جمع آوری شدند


ایرانیان_به منظور پاکسازی و زیبا سازی معابر و خیابان ها از ناهنجاری های شهری، طرح ضربتی جمع آوری کارتن خواب ها و بی خانمان ها در شمال تهران اجرا شد

 کارتن خواب های شمال تهران جمع آوری شدند