شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 08:33:24

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifدر راستای تحقق تمرین مشارکت و ارتقای نشاط اجتماعی سالمندان صورت می گیرد؛
"روزی برای رویش" عنوانی برای اولین تجربه باغبانی هیأتی سالمندان در منطقه


ایرانیان_ویژه برنامه "روزی برای رویش" با مضمون اولین تجربه باغبانی دسته جمعی سالمندان منطقه در راستای تحقق شهرسازی تاکتیکی در بوستان نیلوفر برگزار می...

"روزی برای رویش" عنوانی برای اولین تجربه باغبانی هیأتی سالمندان در منطقه

برای رفع چالش شهر در برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران:
اتاق فکر زنان سرپرست خانوار در شمال تهران تشکیل شد


ایرانیان_اتاق فکر زنان سرپرست خانوار با هدف رفع چالش های شهر در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران ، تشکیل و موضوعات و مشکلات این قشر از جامعه مورد بحث و برر...

اتاق فکر زنان سرپرست خانوار در شمال تهران تشکیل شد

برای نخستین بار در راستای تدوین برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران صورت گرفت؛
برگزاری جلسه هم اندیشی احصاء موضوعات مشترك مناطق همجوار منطقه 10 با حضور مناطق 2،9،11،17


ایرانیان_ در راستای همفکری و هم اندیشی پیرامون تدوين سند برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران، جلسه مشترک با حضور معاونين برنامه ريزي و توسعه شهري، خدمات...

برگزاری جلسه هم اندیشی احصاء موضوعات مشترك مناطق همجوار منطقه 10 با حضور مناطق 2،9،11،17

طی حکمی از سوی رئیس دفتر مرکزی حراست معاونت شهرسازی و معماری:
علی کریمی مدیرحراست سازمان نوسازی شهر تهران شد


ایرانیان_طی حکمی از سوی رئیس دفتر مرکزی حراست معاونت شهرسازی و معماری، علی کریمی تیره به سمت مدیر حراست سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد.

علی کریمی مدیرحراست سازمان نوسازی شهر تهران شد