شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 21:46:48

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4d45412f3973792c3c01b882f720460b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gifبا حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک در نواحی ده گانه
پرونده های شهرسازی تعیین تکلیف می شوند


ایرانیان_پرونده های شهرسازی با هدف تسریع و تسهیل در رسیدگی به روند اجرایی آنها، با حضور مستقیم معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک در نواحی ده گان...

پرونده های شهرسازی تعیین تکلیف می شوند


عطر بوی شهدا در شمال تهران پیچید


ایرانیان_مراسم شب وداع و تشییع پیکر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) در شمال تهران برگزار شد.

عطر بوی شهدا در شمال تهران پیچید

میرصادقی در شورای هماهنگی دفاتر خدمات نوسازی خبر داد:
ارتقاء سطح خدمات دفاتر خدمات نوسازی در سال 97


ایرانیان_سید رضا میرصادقی در شورای هماهنگی دفاتر خدمات نوسازی از ارتقاء سطح شرح خدمات و افزایش حجم کاری دفاتر در سال 97 خبر داد و بر ضرورت همکاری دفات...

 ارتقاء سطح خدمات دفاتر خدمات نوسازی در سال 97