شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: 12:28:26


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/46c01fe9851eb995ad00fd219e418860.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


در همایش «بازارهای پنهان، مشتریان وفادار» بررسی شد:
مسئولیت اجتماعی، پول و دیگر هیچ!


ایرانیان_سومین رویداد از سلسله همایش‌های پیش‌کمپ کارآفرینی اجتماعی باغچه با عنوان «بازارهای پنهان، مشتریان وفادار» در مرکز نوآوری ایران‌زمین برگزار شد...

مسئولیت اجتماعی، پول و دیگر هیچ!


کشف بازارهای پنهان، جذب مشتریان وفادار


ایرانیان_سومین رویداد از سلسله رویدادهای پیش‌کمپ کارآفرینی اجتماعی باغچه با عنوان «بازارهای پنهان، مشتریان وفادار» در مرکز نوآوری ایران‌زمین برگزار می...

کشف بازارهای پنهان، جذب مشتریان وفادار

در همایش «سالمندان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار» بررسی شد:
سالمندان، گنج‌های پنهان!


ایرانیان_دومین همایش از سلسله همایش‌های پیش‌کمپ کارآفرینی اجتماعی باغچه با عنوان «سالمندان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار» 2 دی در دانشگاه آزاد ا...

سالمندان، گنج‌های پنهان!

دکتر مصطفی سالاری:
جای هیچگونه نگرانی برای تداوم خدمت رسانی این سازمان به جامعه هدف نیست / لایحه سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به دولت ارائه شده است


ایرانیان_مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دغدغه جامعه کارگری نسبت به این سازمان را بسیار ارزشمند دانست و گفت: وجود دغدغه درباره سازمان تأمین اجتماعی بایس...

جای هیچگونه نگرانی برای تداوم خدمت رسانی این سازمان به جامعه هدف نیست / لایحه سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به دولت ارائه شده است

دکتر سالاری در دیدار با سفیر عراق در تهران:
برای ارتقاء خدمات بیمه‌ای و درمانی آماده همکاری با عراق هستیم / توریسم درمانی و خدمات بیمه‌ای به اتباع عراقی مقیم ایران از زمینه‌های اصلی همکاری است


ایرانیان_مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات توریسم درمانی و همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای به اتباع عراقی مقیم ایران را از مهمترین زمینه‌های همکاری...

برای ارتقاء خدمات بیمه‌ای و درمانی آماده همکاری با عراق هستیم / توریسم درمانی و خدمات بیمه‌ای به اتباع عراقی مقیم ایران از زمینه‌های اصلی همکاری است

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی:
تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است


ایرانیان_نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین کشور تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است.

تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پذیرای همایشی با محوریت سالمندان خواهد بود؛
سالمندان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار


ایرانیان_دومین همایش از سلسله همایش‌های پیش‌کمپ کارآفرینی اجتماعی با عنوان «سالمندان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

سالمندان و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

دکتر مصطفی سالاری:
خروج تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری قطعا به نفع جامعه کارگری و اقشار تحت پوشش است / آماده هر نوع همکاری و حتی مشارکت در تأمین منابع برای اجرای برنامه پرونده الکترونیک در وزارت بهداشت هستیم /در صورت تصویب نهایی لایحه سه جانبه گرایی شورای عالی تأمین اجتماعی اح


مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای نظرات ریاست جمهوری درباره خروج این سازمان از بنگاه‌داری را مورد تأکید قرار داد و گفت: این امر قطعا به نفع جامعه کا...

خروج تأمین اجتماعی از بنگاه‌داری قطعا به نفع جامعه کارگری و اقشار تحت پوشش است / آماده هر نوع همکاری و حتی مشارکت در تأمین منابع برای اجرای برنامه پرونده الکترونیک در وزارت بهداشت هستیم /در صورت تصویب نهایی لایحه سه جانبه گرایی شورای عالی تأمین اجتماعی اح