شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 00:20:47


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifآشنایی با خدمات سازمان تامین اجتماعی؛
بیمه ایرانیان خارج از کشور


ایرانیان_سازمان تامین اجتماعی امکان بهره مندی از تامین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی را برای آن دسته از ایرانیانی که در ایران زندگی نمی کنند و تم...

بیمه ایرانیان خارج از کشور

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی:
ایرانیان شاغل و یا غیرشاغل مقیم خارج از کشور می توانند برای بیمه پردازی اقدام کنند/ ایرانیان خارج از کشور می توانند سوابق بیمه ای خود را تکمیل کنند


ایرانیان_مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان روز به روز امکان بهره مندی ایرانیان مقیم خارج از کشور از خدمات بیمه ای را گست...

ایرانیان شاغل و یا غیرشاغل مقیم خارج از کشور می توانند برای بیمه پردازی اقدام کنند/ ایرانیان خارج از کشور می توانند سوابق بیمه ای خود را تکمیل کنند

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
نرم افزارتامین اجتماعی همراه رونمایی شد


ایرانیان_مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به رویکرد این سازمان در ارائه خدمات غیرحضوری، پس از راه اندازی سامانه مبتنی بر...

نرم افزارتامین اجتماعی همراه رونمایی شد

دربیانیه سازمان تامین اجتماعی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی عنوان شد؛
بصیرت بیش از خصلت های دیگر، برای انسان لازم است/شهادت مظلومانه شهیدحججی، نشان دهنده سند حقانیت ایران اسلامی در مقابله با ظلم و ستم است


ایرانیان_سازمان تامین اجتماعی طی بیانیه ای، فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی مسلمانان و عاشقان اهل بیت(ع) به ویژه کارکنان خدوم این سازمان ت...

بصیرت بیش از خصلت های دیگر، برای انسان لازم است/شهادت مظلومانه شهیدحججی، نشان دهنده سند حقانیت ایران اسلامی در مقابله با ظلم و ستم است


پیامک صوتی