شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: 08:38:23


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1eaed389938019d507d7d2a84050472e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dd896706f714be964099877e14b52517.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifدر جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) صورت گرفت
اعطای عنوان خادمی فرهنگ رضوی به مدیرعامل کانون


ایرانیان_پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان خادم فرهنگ رضوی معرفی و از وی ت...

اعطای عنوان خادمی فرهنگ رضوی به مدیرعامل کانون

الناز فطیرخورانی خبرداد:
برگزاری دوازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی/ رشد ۳۰ درصدی پروژه ها به لحاظ کیفیت/علاوه بر مباحث علمی موضوع رعایت مباحث فرهنگی در گروه‌هاحائز اهمیت است


ایرانیان_فطیرخورانی گفت: دوازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی روزهای ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه مصادف با هفته معلم در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور ۶۰۰...

برگزاری دوازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی/ رشد ۳۰ درصدی پروژه ها به لحاظ کیفیت/علاوه بر مباحث علمی موضوع رعایت مباحث فرهنگی در گروه‌هاحائز اهمیت است


پیامک صوتی