شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت: 12:41:20


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/cdc586e0ad4fab763938bba780d7d669.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gif
داداندیش: روانشناسان به کمک فعالان حوزه عفاف و حجاب آیند/ علاسوند: خانواده ها مرجعیت خود را در تعیین حجاب دختران از دست داده‌اند


ایرانیان_داداندیش مشاوروزیر در امور بانوان گفت: بازاریاب، متخصص آی تی و حتی روانشناسان برای عینی سازی فعالیت های انجام شده در این زمینه باید وارد میدا...

داداندیش: روانشناسان به کمک فعالان حوزه عفاف و حجاب آیند/ علاسوند: خانواده ها مرجعیت خود را در تعیین حجاب دختران از دست داده‌اند


پیامک صوتی