شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: 12:22:33

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifبیست و هشت تا بیست و نهم تیر ماه؛
نمایشگاه مد ایرانی به مدت دو روز برگزار می شود


ایرانیان_با رأی موافق کمیسیون صدور مجوزهای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مجوز برگزاری، "نمایشگاه مد ایرانی" براساس استانداردهای بند "ج" ماده 4 آئین...

نمایشگاه مد ایرانی به مدت دو روز برگزار می شود

با مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
دوره آموزشی هنر خط بر تار و پود برگزار میشود


ایرانیان_با رأی موافق کمیسیون صدور مجوزهای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مجوز برگزاری، "دوره آموزشی هنر خط بر تار و پود" براساس استانداردهای بند "ج"...

دوره آموزشی هنر خط بر تار و پود برگزار میشود


21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف


پایبندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می کند و از سقوط به پرتگاه هایی که در سر راه آنان قرار دارد مانع می شود.

21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف


حیازدایی محور هجمه فرهنگی دشمنان /عفاف و حجاب مظهر وقار و آرامش خانواده/برگزاری همایش حریم زیبایی در سایه عفاف در هفته عفاف و حجاب


ایرانیان_مینو اصلانی مسئول سازمان بسیج زنان کشور گفت: حیازدایی محور هجمه فرهنگی دشمنان است و تحقیر حجاب و مانع پیشرفت زنان معرفی کردن آن توسط آنها تبل...

حیازدایی محور هجمه فرهنگی دشمنان /عفاف و حجاب مظهر وقار و آرامش خانواده/برگزاری همایش حریم زیبایی در سایه عفاف در هفته عفاف و حجاب