شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 22:31:09


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifدر نشست خبری رئیس جمعیت هلال احمر با اصحاب رسانه مطرح شد:
انجام 196 هزار عملیات پاسخ به حوادث و سوانح در 4 سال گذشته/ تربیت 3 هزار نیروی واکنش سریع مورد نیاز کشور در دستور کار هلال احمر/ تشریح وضعیت سلامت زائران ایرانی در حج تمتع


ایرانیان_رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با تشریح عملکرد و دستاوردهای جمعیت در حوزه آموزش همگانی، به اجرای طرح ملی خادم اشاره و تاکید کرد: این طرح با اه...

انجام 196 هزار عملیات پاسخ به حوادث و سوانح در 4 سال گذشته/ تربیت 3 هزار نیروی واکنش سریع مورد نیاز کشور در دستور کار هلال احمر/ تشریح وضعیت سلامت زائران ایرانی در حج تمتع


جزئیات قتل "آتنا"


ایرانیان_در پی اعترافات مرد شیطان صفتی که آتنا دختر ۷ ساله پارس آبادی را طی جنایت هولناکی ربوده و به قتل رسانده است، مقامات قضایی اعلام کردند بازپرس س...

جزئیات قتل "آتنا"


پیامک صوتی