شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت: 00:10:30


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/a7a71e4cedd9eb0488bc16e9ac899dbe.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c292aa5598ee705dbe98813d2d06b6ab.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f480dddc1d7e110118635c09f7bf1e8d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/bec28e5b6214a2a6ddca48a4a9a08891.gifنامه فعالان محیط زیست به رییس جمهوری برای اجرای برنامه پلنگ ایرانی؛
سیر نزولی وضعیت پلنگ های آسیایی در ایران، برای آیندگان قابل توجیه نخواهد بود


ایرانیان- با توجه به تجربه امروز ما در خصوص موضوعاتی چون وضعیت رو به انقراض آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی در ایران، همچنین انقراض ببر هیرکانی و شیر...

سیر نزولی وضعیت پلنگ های آسیایی در ایران، برای آیندگان قابل توجیه نخواهد بود

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست:
خودروسازان به سمت توليد خودرو پاك حركت كنند/نوسازي خودروهاي فرسوده فصل مهمي در حفاظت از محيط زيست به شمار مي رود


ایرانیان_معاون رئيس جمهور ضمن بيان اين كه خودروهاي فرسوده سهم بالايي در آلايندگي دارند و بايد با خودروهاي نو و استاندارد جايگزين شوند گفت: سوخت هاي فس...

خودروسازان به سمت توليد خودرو پاك حركت كنند/نوسازي خودروهاي فرسوده فصل مهمي در حفاظت از محيط زيست به شمار مي رود


ایران سفید پوش می شود


ایرانیان_کارشناس هواشناسی: اکثر مناطق کشور با کاهش دما روبروست و این کاهش دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

ایران سفید پوش می شود

جنتی در اختتامیه نخستین جشنواره محتوای دیجیتال اعلام کرد؛
همکاری معاونت علمی و فناوری و وزارت ارشاد در ایجاد 30 شتاب‌دهنده تولید محتوای دیجیتال


حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری حرکتی روبه جلو برای توسعه و شکوفایی ظرفیت بالقوه این حوزه تولید محتوای دیجیتال است و با همکاری دیگر بخش‌ها مانن...

همکاری معاونت علمی و فناوری و وزارت ارشاد در ایجاد 30 شتاب‌دهنده تولید محتوای دیجیتال


هوای کشور بارانی می‌شود


از ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻲ از ﻏﺮب ﻛﺸﻮر، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﻏﺮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎﻫﻲ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش باد ﭘﻴ...

هوای کشور بارانی می‌شود


پیامک صوتی