شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 11:37:10


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehiتأمین ارز اقلام بهداشتی


ایرانیان_رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس‌کل بانک مرکزی بر تداوم حمایت بانک مرکزی از تأمین ارز اقلام بهداشتی تأکید کرد.

تأمین ارز اقلام بهداشتی


غربالگری کرونایی بیش از ۳۲ میلیون نفر


ایرانیان_وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارزیابی و غربالگری بیش از ۳۲ میلیون نفر از ایرانیان در طرح بیماریابی و مقابله با کرونا تا صبح امروز خبر د...

غربالگری کرونایی بیش از ۳۲ میلیون نفر