سخنگوی وزارت امورخارجه:

دیپلماسی آمریکایی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی

ایرانیان_سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: دیپلماسی در قاموس آمریکا یعنی تحریم وتروریسم اقتصادی.


به گزارش شبکه خبری ایرانیان ، موسوي در واکنش به جوسازی های اخیر مقامات آمریکایی بویژه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که گفت "ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد" اظهار داشت: ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ می دهد؛ ولی ظاهرا در قاموس دولتمردان آمریکایی دیپلماسی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی! ما تاکنون چیزی جز تحریم های غیر قانونی، جنگ و تروریسم اقتصادی از دولت آمریکا ندیده ایم که به آن پاسخ گوئیم.


کد خبر : 41155 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹